Cornelia Komor Das Ende der Eiszeit 8080 2020 Mixed Media